خانه
   
  ارتباط با ما
  ارتباط با اینترنت پرسرعت اراک
   
    

  استان: مرکزی                            شهر: اراک

  جهان نما ( پارسیان ایده پرداز اراک )

  شهرام هاشمیون

  arak_parsian@parsonline.net

  ٣٢٢۴٨١۵۰ - ۰٨۶

  ٣٢٢۴٨١۵۰ - ۰٨۶

  ٣٢٢۴۷۹۹٨ و ٣٢٢۴۹٢۹٨ - ۰٨۶

  اراک، خیابان شهید رجائی، خیابان هفده شهریور، شماره ۴٩٩۵، کدپستی: ٣٨١٣٨۴۴٩٩۵

  استان: مرکزی                            شهر: خمین

  پارسیان ایده پرداز اراک

  شهرام هاشمیون

  khomein_idehpardaz@reseller.parsonline.net

  ۴۶٢٢٣١٢۶ و ۴۶٢٢١۵۶٢ - ۰٨۶

  ۴۶٢٢٣١٢۶ - ۰٨۶

  ۴۶٢٢١۵۶١ - ۰٨۶

  خمین، میدان انقلاب، خیابان آیت اله سعیدی، جنب تابلو نویسی عباسی، کدپستی: ٣٨٨١٨١۵۴۵٩

  استان: مرکزی                            شهر: ساوه

  تعاونی یاقوت رایانه ساوه

  محمد محسن داوری

  saveh_yaghoot@reseller.parsonline.net

  ۴٢٢٣۵٢۹۰ و ۴٢٢١٢٨٢٢ - ۰٨۶

  ۴٢٢٣٨۵۹۴ - ۰٨۶

  ۴٢٢١۷٨۷٣ - ۰٨۶

  ساوه، خیابان امام خمینی، انتهای کوی شفق، روبروی مسجد امام جواد، پلاک ۴۶، کد پستی ٣٩١٣٩۴٦٦٣٨

  استان: مرکزی                            شهر: مامونیه

  تعاونی یاقوت رایانه ساوه

  محمد محسن داوری

  Mamoonieh_Yaghut@reseller.parsonline.net

  ۴۵٢٢۹١٣۰ - ۰٨۶

  ۴۵٢٢۹١٢٨ - ۰٨۶

  ۴۵٢٢۹١٢۹ - ۰٨۶

  خیابان امام، روبروی بخشداری مرکزی، ساختمان تخت جمشید، طبقه سوم